top of page

Standard udzielania teleporady

Przewodnik Pacjenta NFZ

Wydawanie Dokumentacji Medycznej Pacjenta - wysokość opłat

Skargi, uwagi i wnioski w formie ustnej i pisemnej

przyjmuje zastępca kierownika w pierwszy wtorek każdego miesiąca w godzinach 16:00 - 16:30.

Pismo dotyczące anonimowej skargi można wrzucić do skrzynki znajdującej się na zewnątrz budynku.

Prawa Pacjenta

Telefoniczna Informacja Pacjenta

-

Rzecznik Praw Pacjenta

800190590 to bezpłatny ogólnopolski numer infolinii

Cennik świadczeń

bottom of page